مقالات نوشتاری

تعصب یا غیرت : قسمت اول

براستی غیرت به چه معناست؟ تفاوت غیرت با تعصب در چیست؟ آیا غیرت فقط بصورت رفتاری در مردان وجود دارد؟ کتاب مقدس، غیرت را چگونه توصیف می‌کند و عیسی مسیح در الگوی رفتاری خود چگونه آن را به نمایش گذاشته است. برخی غیرت را از ویژگیهای مردان می‌دانند و بعضی زنان، آن را از آیتم‌های لازم …

نقاب ها

همۀ ما با کلمۀ نقاب به شکلی آشنا هستیم و در برخی موارد از این لغت استفاده می‌کنیم. اما آیا تاکنون به این اندیشیده‌ایم که خودمان در زندگی چه نقاب‌هایی داریم؟ با چه نقاب یا نقش‌هایی زندگی می‌کنیم؟ یا مانند شعر معروف “خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو” زندگی می‌کنیم؟

رقابت سالم و ناسالم: قسمت سوم

امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برای موفقیت و پیشرفت نیاز داریم تا با روش‌های گوناگون خود را بهتر از دیگران نشان دهیم تا بتوانیم جایگاه شغلی بهتری را کسب کنیم. قطعاٌ داشتن جایگاه شغلی بهتر می‌تواند درآمد بیشتری عایدمان کند و بطبع بهبود شرایط اجتماعی و نیازهای روزمره را در‌پی خواهد داشت.

رقابت سالم و ناسالم: قسمت دوم

امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برای موفقیت و پیشرفت نیاز داریم تا با روش‌های گوناگون خود را بهتر از دیگران نشان دهیم تا بتوانیم جایگاه شغلی بهتری را کسب کنیم. قطعاٌ داشتن جایگاه شغلی بهتر می‌تواند درآمد بیشتری عایدمان کند و بطبع بهبود شرایط اجتماعی و نیازهای روزمره را در‌پی خواهد داشت.

رقابت سالم و ناسالم – قسمت اول

امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برای موفقیت و پیشرفت نیاز داریم تا با روش‌های گوناگون خود را بهتر از دیگران نشان دهیم تا بتوانیم جایگاه شغلی بهتری را کسب کنیم. قطعاٌ داشتن جایگاه شغلی بهتر می‌تواند درآمد بیشتری عایدمان کند و بطبع بهبود شرایط اجتماعی و نیازهای روزمره را در‌پی خواهد داشت.

شفقت به خود

در دنیایی که هر روز آنقدر کار و مشغله داریم که گاه نمی‌دانیم کدام یک را ابتدا انجام دهیم و به همین خاطر، خود را فراموش می‌کنیم، مهربانی و شفقت نسبت به خود دارای اهمیت می‌شود. یادمان باشد شفقت،‌ دلسوزی برای خود یا دیگران نیست،…

شجاعت در ما مردان

برای پرورش احساس خودارزشی در زندگی، یکی از ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف ما را یاری می‌رساند، مفهوم «شجاعت» است. هیچ‌ یک از ما، فرد کاملی نیست و همگی به سوی رشد و کمال پیش می‌رویم، یاد می‌گیریم و آموخته‌هایمان را تمرین می‌کنیم.

خودشناسی و پذیرش خود

ما در دنیایی به سر می‌بریم که شبانه‌روز در تلاش است تا از ما کسی غیر از خودمان بسازد؛ بدین‌ترتیب، «خود بودن» و «خود ماندن» یکی از سخت‌ترین چالش‌ هایی است که انسان امروزی با آن روبه‌ روست. ما هر روزه تحت بمباران استاندارد های دنیا از تعریف مرد و زن قرار داریم.