مقالات نوشتاری

جایگاه اجتماعی

شاید بارها این آیه را خوانده یا شنیده باشید: «همیشه شاد باشید؛ پیوسته دعا کنید؛‌ در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسا»(اول تسالونیکیان ۵: ۱۶-۱۸) و گاه در شرایط نامطلوب، درگیر این گفتگوی ذهنی شده باشید که پولس رسول هم، نفسش از جای گرم درآمده، مگر می‌شود در همه حال شاد بود؟! شاید شنیدن این اصطلاح در وهلۀ اول برایت غیرقابل پذیرش، دردناک و غیرقابل هضم باشد، اما امروز به عنوان یک دوست، تو را دعوت می‌کنم که بیشتر خودت را بیازمایی که آیا به مادرت دلبسته هستی و یا وابسته؟ اگر صادقانه خود را بسنجی، به تو قول می‌دهم اولین قدم برای آزادی از یک بند و اسارت بزرگ را برداشته‌ای.

مردی در تاریکی

شاید بارها این آیه را خوانده یا شنیده باشید: «همیشه شاد باشید؛ پیوسته دعا کنید؛‌ در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسا»(اول تسالونیکیان ۵: ۱۶-۱۸) و گاه در شرایط نامطلوب، درگیر این گفتگوی ذهنی شده باشید که پولس رسول هم، نفسش از جای گرم درآمده، مگر می‌شود در همه حال شاد بود؟! شاید شنیدن این اصطلاح در وهلۀ اول برایت غیرقابل پذیرش، دردناک و غیرقابل هضم باشد، اما امروز به عنوان یک دوست، تو را دعوت می‌کنم که بیشتر خودت را بیازمایی که آیا به مادرت دلبسته هستی و یا وابسته؟ اگر صادقانه خود را بسنجی، به تو قول می‌دهم اولین قدم برای آزادی از یک بند و اسارت بزرگ را برداشته‌ای.

مهارت نه‌ گفتن

شاید بارها این آیه را خوانده یا شنیده باشید: «همیشه شاد باشید؛ پیوسته دعا کنید؛‌ در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسا»(اول تسالونیکیان ۵: ۱۶-۱۸) و گاه در شرایط نامطلوب، درگیر این گفتگوی ذهنی شده باشید که پولس رسول هم، نفسش از جای گرم درآمده، مگر می‌شود در همه حال شاد بود؟! شاید شنیدن این اصطلاح در وهلۀ اول برایت غیرقابل پذیرش، دردناک و غیرقابل هضم باشد، اما امروز به عنوان یک دوست، تو را دعوت می‌کنم که بیشتر خودت را بیازمایی که آیا به مادرت دلبسته هستی و یا وابسته؟ اگر صادقانه خود را بسنجی، به تو قول می‌دهم اولین قدم برای آزادی از یک بند و اسارت بزرگ را برداشته‌ای.

رمزگشایی احساسات مردان

• مردها مهارت زیادی در ابراز احساسات خود ندارند، اما همچنان احساسات عمیقی دارند.
• شاید مردها احساسات خاصی را به عواطف دیگری تبدیل کنند؛ آن‌ها احساسات خود را به عرصه‌های دیگر منتقل می‌کنند یا احساسات را از طریق دردهای جسمانی تجربه می‌کنند.
• در بعضی موارد، مردها آموزش یا حمایت کافی برای درک احساسات‌شان ندارند و درعوض، احساسات خود را در اعماق وجودشان دفن می‌کنند

تفاوت شادی و خوشحالی

شاید بارها این آیه را خوانده یا شنیده باشید: «همیشه شاد باشید؛ پیوسته دعا کنید؛‌ در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسا»(اول تسالونیکیان ۵: ۱۶-۱۸) و گاه در شرایط نامطلوب، درگیر این گفتگوی ذهنی شده باشید که پولس رسول هم، نفسش از جای گرم درآمده، مگر می‌شود در همه حال شاد بود؟! شاید شنیدن این اصطلاح در وهلۀ اول برایت غیرقابل پذیرش، دردناک و غیرقابل هضم باشد، اما امروز به عنوان یک دوست، تو را دعوت می‌کنم که بیشتر خودت را بیازمایی که آیا به مادرت دلبسته هستی و یا وابسته؟ اگر صادقانه خود را بسنجی، به تو قول می‌دهم اولین قدم برای آزادی از یک بند و اسارت بزرگ را برداشته‌ای.

پریود مردانه

ما مردان می‌توانیم با شناخت درست ساختار بدنی و هورمونی خودمان، مردانی آگاه‌تر و تأثیرگذارتر در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود باشیم. برخی از مردان بخاطر عدم آگاهی کافی در این قسمت، در ورطۀ ناراحتی فرو رفته و به طبع سایر عزیزان خانوادۀ خود را نیز به این مسیر می‌برند. اما ما می‌توانیم با یادگیری صحیح و علمی موضوعات مهم به سلامت بدن و روان خود کمک کرده و از این طریق بتوانیم ایماندارانی بهتر، شوهرانی با روحیه‌تر و پدرانی با محبت‌تر برای فرزندان خود باشیم.شاید شنیدن این اصطلاح در وهلۀ اول برایت غیرقابل پذیرش، دردناک و غیرقابل هضم باشد، اما امروز به عنوان یک دوست، تو را دعوت می‌کنم که بیشتر خودت را بیازمایی که آیا به مادرت دلبسته هستی و یا وابسته؟ اگر صادقانه خود را بسنجی، به تو قول می‌دهم اولین قدم برای آزادی از یک بند و اسارت بزرگ را برداشته‌ای.

از وابستگی به مادرت رها شو

«تو بچه‌ ننه هستی»؛ چقدر این جمله برایت آشناست؟ چند بار دیگران بخصوص همسرت، این جمله را در خطاب به تو بکار برده است؟
شاید شنیدن این اصطلاح در وهلۀ اول برایت غیرقابل پذیرش، دردناک و غیرقابل هضم باشد، اما امروز به عنوان یک دوست، تو را دعوت می‌کنم که بیشتر خودت را بیازمایی که آیا به مادرت دلبسته هستی و یا وابسته؟ اگر صادقانه خود را بسنجی، به تو قول می‌دهم اولین قدم برای آزادی از یک بند و اسارت بزرگ را برداشته‌ای.

پسری که پدر می شود

در این میان، هستند افرادی که به خاطر رنج‌ها و زخم‌هایی که از دوران کودکی و نوجوانی خود خورده‌اند، حتی از بردن نام والدین نیز اِبا دارند. آنها حتی قادر به بخشیدن پدران و مادرانشان در سنین کهنسالی نیز نمی‌باشند؛ زیرا با خود چنین تحلیل می‌کنند که وقتی خود کودکی بیش نبودند، والدینشان در سنین بلوغ و بزرگسالی قرار داشتند و بدین‌ترتیب، احتمالِ هر خبط و خطایی را برای آنان نادیده می‌گیرند.

و خدا مرد را آفرید

و خدا مرد را آفرید اما مرد معاونی موافق خود نیافت تا با وی در ملکوت خدا، همکاری و معاونت کند. از این روی خدا دید نیکو نیست مرد تنها بماند و این تنها قسمتی است از کار آفرینش خداوند که خداوند گفت نیکو نیست! یعنی هنوز کاملیت لازم را نیافته بود. پس او را به خوابی عمیق برد و از پهلوی راست او برگرفت و جای آن را با گوشت پُر ساخت و از پهلوی مرد (مرد در زبان عبری ایش)، زن (ایشا گرفته شده از ایش) را آفرید. و مرد گفت: «این است استخوانی از استخوانم و گوشتی از گوشتم».

مرد و آسیب پذیر بودن

از منظر یک دیدگاه سنتی افراطی، معمولاً مردانگی مترادف با توانایی و قدرتی است که باید در تمام جنبه‌های زندگی (فیزیکی، روحی و روانی، احساسی و ذهنی) یک مرد متجلی شود