پادکست

اولین فصل پادکست رادمرد به موضوع «خودمان را به عنوان یک مرد چگونه معرفی می‌کنیم»، اختصاص دارد. در این قسمت با مؤسس سازمان رادمرد، «شبان برادر رضا فروتن پی» در ارتباط با اهداف و دید و رؤیای ایشان برای شروع این خدمت ویژۀ مردان، چالش‌ها و موانع پیش رو و ثمراتی که در پی خواهد داشت، گفت‌وگو می‌کنیم. امید است خداوند این خدمت را برکت داده و برادران بسیاری از این طریق بتوانند هویت خود را به عنوان یک مرد بهتر بشناسند و در هر نقش و جایگاهی که هستند، زندگی و ارتباطات سالمی را تجربه نمایند.

اولین فصل پادکست رادمرد به موضوع «خودمان را به عنوان یک مرد چگونه معرفی می‌کنیم»، اختصاص دارد. در این قسمت با یکی از معلمین رادمرد، «کشیش علیرضا رامی» در ارتباط با تصویر خدشه دار شده مردان، گفت‌وگو می‌کنیم. امید است خداوند این خدمت را برکت داده و برادران بسیاری از این طریق بتوانند هویت خود را به عنوان یک مرد بهتر بشناسند و در هر نقش و جایگاهی که هستند، زندگی و ارتباطات سالمی را تجربه نمایند.

اولین فصل پادکست رادمرد به موضوع «خودمان را به عنوان یک مرد چگونه معرفی می‌کنیم»، اختصاص دارد. در این قسمت با یکی از معلمین رادمرد، «برادر شهاب امینی » در ارتباط با مرد قهرمان، گفت‌وگو می‌کنیم. امید است خداوند این خدمت را برکت داده و برادران بسیاری از این طریق بتوانند هویت خود را به عنوان یک مرد بهتر بشناسند و در هر نقش و جایگاهی که هستند، زندگی و ارتباطات سالمی را تجربه نمایند.

بازدیدها: 712