شهوت و غرایز جنسی ۱

در دنیای مدرن امروز، یقیناً کسی منکر اهمیت تأثیر اینترنت و به فراخور آن، سوشال مدیا نیست. این ابتکار و دست‌آورد بشری در کنار تمام موهبت‌های ممکن خود، اعم از امکان روابط سریعتر و لحظه‌ای گرفته تا فراهم‌نمودن بستر خیلی از فعالیت‌های اقصادی و اجتماعی و نیز کاهش رفت‌وآمدها و دسترسی سریع به اخبار و وقایع، تأثیرات منفی‌ای نیز داشته که عدم پرداختن و آسیب‌شناسی آنها، کاربردهای مفید آن را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

متأسفانه یکی از انحرافات وسیع و عمیقی که در زندگی انسان مدرن امروزی به فراخور استفاده نادرستی که از اینترنت و سوشال مدیا در حال جریان است، بحث پورنوگرافی و ترویج انحرافات اخلاقی است که در بسیاری از جوامع به آسانی در دسترس عموم بالاخص مسیحیان که خوانده شده اند تا زندگی پاک و مقدسی داشته باشند، قرار دارد و در این مقاله سعی بر این است که به شکل اجمالی به این موضوع پرداخته شود. خداوند در کلامش از ما خواسته که مقدس باشیم چرا که او قدوس است(1پطرس1: 16). آیات بسیاری در کتاب مقدس به موضوع قدوسیت اشاره دارد که به عنوان نمونه به چند آیه اشاره می‌کنیم:

لهذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می‌کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدّس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است. (رومیان12: 1)

زیرا که این است ارادة خدا یعنی قدّوسیّت شما تا از زنا بپرهیزید. تا هرکسی از شما بداند چگونه باید ظرف خویشتن را در قدّوسیّت و عزّت دریابد، (1تسالونیکیان4: 4و3)

مطمئناً برای ایمانداران مسیحی، این مسئله غیرقابل اغماض است اما متأسفانه خیل عظیمی از مسیحیان امروزه خواسته و یا ناخواسته در معرض این انحرافات قرار داشته و ابتکار شیطان در وسوسه و تحریکات شهوانی نفس، بصورت عادتی رایج در جریان است.

بگذارید این موضوع بسیار مهم را از منظر کتاب‌مقدس بررسی کنیم؛ اینکه ریشۀ این انحرافات در طول تاریخ بشری از چه روی بوده و اینکه ارادۀ خدا پیشتر از آن و در خلق مبتکرانه و فوق‌العادۀ رابطه و نیاز جنسی در انسان چه بوده و هست. سعی می‌کنیم تا با بیان برخی مثال‌های کتاب‌مقدسی به ریشۀ این انحراف و دیدگاه الاهی در این خصوص، نگاهی تحلیلی انداخته و در نهایت چاره‌اندیشی کتاب‌مقدس را برای این مهم بررسی کنیم.

  • اراده خدا در خلق نیاز جنسی در انسان و تشکیل خانواده چیست و شیطان چگونه آن‌ را به انحراف کشیده است؟

با توجه به آنچه از کلام خدا در خلقت انسان و در باب آغازین کتاب پیدایش می‌خوانیم، تشکیل خانواده در منظر الاهی از جایگاه شایسته‌ای برخوردار بوده و هست. از اینروی خداوند می گوید؛ «شایسته نیست که آدمی (مرد) تنها بماند و از پهلو و دندۀ او همسری برای او اختیار می‌کند» تا پهلو به پهلو و شانه به شانه با مرد، همگام و همقدم و همراه با او باشد و خداوند این رابطه را با لذت خلاقانه مرد و زن از یکدیگر، غنا بخشیده است. اما از آنجا که روش شیطان در وسوسه به گناه، تحریف حقیقت و به انحراف کشیدن آن به جهت مقاصد گناهکارانه است، به همان روشی که در پیدایش3: 6-1 و در 1یوحنا2: 16 «شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی» می‌خوانیم، همچنان در دنیای امروز ما نیز ادامه دارد. از اینروی شریر، لذت زن و مرد از یکدیگر را در رابطۀ عمیق و منحصر به فردِ ازدواج به تنوع طلبی، تبلیغ و جستجوی معیارهای روابط جنسی در دیگران و عدم تعهد نسبت به همسر و در نهایت به خدا، تقلیل، تحریف و منحرف می‌سازد. در ادامه آیۀ 17 می‌خوانیم «و دنیا و شهوات آن در گذر است لکن کسی که به ارادة خدا عمل می‌کند، تا به ابد باقی می‌ماند.»  آنچه که تا به ابد باقی می‌ماند «اراده» خداست و آنکه حیات ابدی می‌یابد «فردی است که مطابق اراده خدا عمل می کند».

اما بسبب وسوسه‌های جنسی که در اطراف ما وجود دارد، بهتراست هر مرد برای خود زنی بگیرد و هر زن، شوهری برای خود اختیار کند. زن و مرد باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. دختری که ازدواج می کند، دیگر اختیار کامل بدن خود را ندارد، بلکه شوهرش نیز بر آن حقی دارد. همچنین شوهر بر بدن خود اختیار کامل ندارد، زیرا همسرش نیز بر آن حقی دارد. (1قرنتیان7: 2و3)

رادمرد

قسمت دوم

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Visits: 1474