مردسالاری

با توجه به اینکه ما مردهای ایرانی اغلب بر اساس سنتها آموزش های به ارث رسیده از پدران به پسران و باورهای اشتباه تزریق شده از مذهب حاکم بر جامعه، شکل گرفته ایم، الگوهای اشتباهی نسل به نسل بر فکر و باورهای ما نشسته که منجر به رفتارها و عملکردهای مسموم و ناسالم در زندگی و روابط مان شده است که یکی از آنها تفکر و رویه رفتاری مردسالارانه اسـت کـه در این فصل پادکست به توضیح و بررسی وجوه مختلف آن می پردازیم.

در این سسله دروس نکاتی را با عنوان‌های زیر با شما به اشتراک می‌گذاریم:

1- تعریف مرد سالاری
2 – تاریخچه مردسالاری
3 – مردسالاری و تبعات آن بر مردان
4 – تاثیرات فرهنگ بر مردسالاری
5- زندگی زناشویی و خانواده
6 – مردسالاری و خشونت کلامی-جنسی
7 – مردسالاری و قتل‌های ناموسی
8 – تاثیرمردسالاری در محیط کار
9 – ورزش و مرد سالاری
10 – نقش مردان در مبارزه با مرد سالاری
11 – زنان مردسالارپرور
12 – عیسی و مردسالاری

امید است این مجموعه پادکست باعث آگاهی و خِرد هر چه بیشتر و در نتیجه دید و نگرش سالم و واقع‌بینانه در جهت قرار گرفتن در هویت و نقش‌هایی که به عنوان یک مرد داریم، بشود.

0:00 / 0:00
مردسالاری
0:00 / 0:00
مردسالاری
0:00 / 0:00
مردسالاری
0:00 / 0:00
مردسالاری
0:00 / 0:00
مردسالاری
0:00 / 0:00
مردسالاری
0:00 / 0:00
مردسالاری

Visits: 220