دوره فوق مشارکتی صمیمانه به جهت آگاهی بخشیدن به مردان در جهت شناخت بیشتر خود و نقش های مختلفی که یک مرد داراست، و همچنین سلامتی هر چه بیشتر فکری، عاطفی، روحانی و ارتباطی بر اساس ارزشهای کتاب مقدس می باشد. در صورت تمایل به شرکت در این دوره، فرم زیر را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است که اطلاعات درج شده توسط شما در فرم مربوطه، کاملا محرمانه در سازمان رادمرد محفوظ خواهد ماند.

Visits: 92