خودشناسی و پذیرش خود

ما در دنیایی به سر می‌بریم که شبانه‌روز در تلاش است تا از ما کسی غیر از خودمان بسازد؛ بدین‌ترتیب، «خود بودن» و «خود ماندن» یکی از سخت‌ترین چالش‌ هایی است که انسان امروزی با آن روبه‌ روست. ما هر روزه تحت بمباران استاندارد های دنیا از تعریف مرد و زن قرار داریم.