آیا در طلب حکمت هستی ؟


اگر از ما خواسته شود که ادامه عبارت زیر را تکمیل کنیم، چه می‌نوشتیم؟
خوشا به حال کسی که …………………………………….. .
در کلام خدا چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید، آیاتی در مورد خوشابه حال‌ها نوشته شده که امروز می‌خواهیم به یکی از آنها در کتاب امثال سلیمان باب ۳ اشاره کنیم. در آیه ۱۳ می‌خوانیم: “خوشابه حال کسی که حکمت را بیابد و شخصی که فهم را به دست آورد.” همانطور که مشخص است این خوشابه حال به کسی گفته شده که در طلب یافتن حکمت و فهم است. در آیات بعدی از ۱۴ تا ۱۸ ارزش و مزایای داشتن حکمت برشمرده شده است که خوب است نگاهی دقیق به این آیات بیندازیم و هر یک از این موارد را جداگانه در کاغذی بنویسیم. در دنیایی که ما زندگی می کنیم ارزشها و معیارهای زندگی بسیار افول کرده است و خواسته ها و انتظارات ما انسانها هم تمامی ندارد. زمانیکه خداوند در خواب بر سلیمان ظاهر شد و از او سؤال کرد که چه درخواستی دارد؟ سلیمان در جواب، دلی فهیم طلب کرد که بتواند نیک را از بد تشخیص دهد و خدا دید که او به دنبال ثروت، عمر طولانی و یا شکست و نابودی دشمنانش نیست، نه فقط به او دلی حکیم و فهیم بخشید بلکه ثروت و شوکت و عمرطولانی نیز به او هدیه کرد. (اول پادشاهان۳: ۵-١٤)
نکته قابل توجه این است که فریب شیطان برای آدم و حوا نیز از همین نقطه بود که مار به حوا گفت با خوردن میوه درختی که در وسط باغ است، چشمانشان باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهند بود. (پیدایش ١: ٤-۵ ) در آنجا شیطان از طریقی مخالف آنچه خدا قرار داده بود، آدم و حوا را برای داشتن حکمت وسوسه کرد در حالیکه خواست خدا برای ما این است که همانند عیسی که در حکمت نزد خدا و مردم ترقی میکرد، ما نیز زیر دستان زورآور او فروتن شویم تا بتوانیم آن حکمتی که از بالاست را دریافت نمائیم.
عامل بسیاری از مشکلات و شکستگی های ما در زندگی، نداشتن حکمت است. گاهی روابط ما با همسر و فرزندان، همکاران و دوستان و حتی ایمانداران در کلیسا خراب می شود چرا که ما حکمت لازم در ارتباطات را نداریم. کلام خدا می فرماید: “قوم من بخاطر عدم معرفت هلاک شدند.” (هوشع ٤: ۶) پس می بینیم که نداشتن فهم و حکمت باعث تباهی و هلاکت ما میشود. گرچه به ظاهر زندگی ما به پیش میرود اما ثمرات نیکویی را به جا نخواهد گذاشت، گرچه یک ایماندار مسیحی هستیم اما طریق های خدا را نخواهیم شناخت.
پس بیایید ما هم امروز با دعای سلیمان همراه شویم و از خداوند بخواهیم که دلی فهیم و حکیم به ما ببخشد تا بتوانیم در نقش های مختلفی که در زندگی داریم، با تشخیص درست، تصیمیمات صحیح و برخوردهای مناسب داشته باشیم. روح خدا که روح حکمت و فهم، مشورت و قوت است در ما کار میکند و خواست خدا این است که ما را از طریق روح القدس به جمیع راستی هدایت کند.
برادر عزیز در چه قسمتی از زندگیت نیاز به حکمت داری؟ در چه قسمت هایی به خاطر نداشتن حکمت، احساس شکست می کنی؟

رادمرد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Visits: 1887